Psychoterapia

Obszary specjalności

 • Zaburzenia lękowe
 • Depresja, zaburzenia nastroju
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zaburzenia odżywiania
 • Uzależniające zachowania seksualne i incapacities
 • Uraz imigracji, dostosowanie kulturowe, konflikty tożsamości międzykulturowej

Problemy psychologiczne

 • Zaburzenia lękowe
 • Depresja, zaburzenia nastroju
 • Obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
 • Zaburzenia odżywiania
 • Uzależniające zachowania seksualne i incapacities
 • Uraz imigracji, dostosowanie kulturowe, konflikty tożsamości międzykulturowej