Co to jest OCD?

Opublikowano


OCD czyli obsesyjno-kompulsywne zaburzenie psychiczne charakteryzujące się obtrącaniem myśli (obsesji) i powtarzalnymi zachowaniami (kompulsjami). Osoby cierpiące na OCD często doświadczają natrętnych myśli, które są niepożądane i trudne do kontrolowania. Te obsesyjne myśli często prowadzą do wykonywania określonych zachowań lub rytuałów, znanych jako kompulsje, w celu złagodzenia lęku lub stresu związanego z obsesjami.

Najczęstsze obsesje obejmują obawy dotyczące czystości, symetrii, bezpieczeństwa lub religijne myśli. Kompulsje mogą przybierać różne formy, takie jak sprawdzanie, mycie, liczenie, czy porządkowanie. Osoby z OCD często odczuwają duży dyskomfort, gdy nie mogą wykonać swoich kompulsji, co może prowadzić do znacznego ograniczenia funkcjonowania codziennego życia.

W leczeniu OCD stosuje się terapię poznawczo-behawioralną oraz w niektórych przypadkach leczenie farmakologiczne, takie jak leki SSRI. Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na zmianie myślenia i zachowań, które podtrzymują zaburzenie, oraz na stopniowym narażaniu pacjenta na sytuacje wywołujące lęk w celu zmniejszenia reakcji kompulsywnych.